Chúa sơn lâm – gỗ cẩm

Vật liệu : Gỗ cẩm

Tình trạng: Liền khối 100%

Kích thước:

Hoàn thiện bởi nghệ nhân, đục tay hoàn toàn