Chúa sơn lâm – gỗ hương

Vật liệu : Gỗ hương

Tình trạng: Liền khối 100%

Kích thước:

Hoàn thiện bởi nghệ nhân, đục tay hoàn toàn