Đạt ma hàng long

    Vật liệu : Gỗ trắc đỏ đen

    Tình trạng: Liền khối 100%

    Kích thước:

    Hoàn thiện bởi nghệ nhân, đục tay hoàn toàn