Di lặc ngũ phúc

Vật liệu : Gỗ nu hương

Tình trạng: Liền khối 100%

Kích thước:

Hoàn thiện bởi nghệ nhân, đục tay hoàn toàn