Quan công trấn trạch

Vật liệu : Gỗ mun hoa

Tình trạng: Liền khối 100%

Kích thước:

Hoàn thiện bởi nghệ nhân, đục tay kết hợp CNC