Tượng Tam Đa

    Vật liệu : Gỗ xá xị

    Tình trạng: Liền khối 100%

    Kích thước: Cao 112cm – Rộng 35cm – Sâu 12cm

    Hoàn thiện bởi nghệ nhân, đục tay hoàn toàn